Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Dagopname

Voor sommige ingrepen of onderzoeken is geen overnachting noodzakelijk. U komt dan voor een dagopname.

Wat brengt u mee?

Om uw opname in het UZA zo vlot mogelijk te laten verlopen, neemt u het best een aantal zaken mee.

Wat hebt u nodig voor uw administratief dossier?

 • elektronische identiteitskaart (eID), Kids-ID, ISI+-kaart of vreemdelingenkaart
 • telefoonnummer van thuis of van een contactpersoon (familielid, buur,…)
 • naam en adres van uw huisarts

In de volgende gevallen hebt u nog extra gegevens nodig:

 • Als u een hospitalisatieverzekering hebt: verzekeringskaartje van uw hospitalisatieverzekering (en eventueel schriftelijke bevestiging van de opname door uw hospitalisatieverzekering).
 • Bij een arbeidsongeval:
  • naam en adres van de werkgever
  • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
  • datum ongeval
  • schadegevalnummer (indien gekend)
  • polisnummer

Vergeet niet uitdrukkelijk aan uw ziekenfonds te melden dat uw opname het gevolg is van een arbeidsongeval en een formulier voor ongevalsaangifte in te vullen.

 • Als dat voor u van toepassing is, brengt u ook een waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten mee.
 • In geval van een school-, sport- of verkeersongeval wordt de opname beschouwd als een gewone ziekteopname. Alles wordt geregeld via uw ziekenfonds.
 • Voor patiënten met een buitenlandse verblijfplaats (domicilie):
  • verzekeringskaartje of formulier E112 of garantieverklaring van uw zorgverzekeraar
  • Europese Ziekteverzekeringskaart

Wat neemt u mee voor uw medisch dossier?

 • overzicht van geneesmiddelen die u inneemt: u brengt het best de medicatie mee die u op dit moment neemt, ook de doosjes en de bijsluiters
 • details over de dosis en tijdstip van inname
 • indicatie van eventuele allergieën
 • goedkeuring voor terugbetaling door het ziekenfonds (eventueel)
 • medische documenten waarover u beschikt: verwijsbrief van uw huisarts of verwijzende arts, radiografieën, laboresultaten, vaccinatiekaart,…

Wat hebt u nodig voor uw verblijf en persoonlijke verzorging?

 • gemakkelijke kledij (training, losse broek, T-shirt, trui)
 • pantoffels (eventueel)
 • een boek of magazines
 • indien gewenst: een laptop
 • voor uw kind eventueel een knuffel en klein speelgoed (puzzel, leesboekjes, spelletje,…)
 • breng eventueel iets te eten mee. Tijdens een dagopname is geen maaltijd voorzien, maar wel een drankje en een koek. U kunt uiteraard ook terecht in de eetgelegenheden van het UZA.

U hoeft bij een dagopname geen toiletgerief, handdoeken of washandjes te voorzien.

Er gelden momenteel specifieke richtlijnen voor raadplegingen, (dag)opnames en bezoek.

Lees ze hier