Vragenlijst meldpunt voor zeldzame ziekten

Vragenlijst meldpunt voor zeldzame ziekten (alleen in te vullen door een arts)

Wilt u samen met uw zorgverlener een nog niet-gediagnosticeerde zeldzame aandoening aanmelden? Bezorg ons de nodige gegevens via het meldpunt. Uw vraag wordt geëvalueerd door een multidisciplinair team, bestaande uit een algemeen internist, een neuroloog, een kinderarts en een klinisch geneticus. Voor elke aanvraag krijgt uw verwijzer een antwoord binnen de 6 weken. Dit kan betekenen dat u als patiënt uitgenodigd wordt op de raadpleging. 


Om de privacy van de patiënt te garanderen, vragen we om de gegevens van de patiënt anoniem in te vullen. 


Identificatie arts:

Patiënt:

_______________________________________________________________________________

Probleemomschrijving:

_______________________________________________________________________________

Voorgeschiedenis:

_______________________________________________________________________________

Familiaal:

_______________________________________________________________________________

Onderzoeken:

_______________________________________________________________________________

Diagnose:

_______________________________________________________________________________