Uitwisseling elektronische patiëntgegevens met verwijzers

Uitwisseling elektronische patiëntgegevens met verwijzers

Welke soorten berichten ?

Berichten met patiëntgebonden medische gegevens (bvb ontslagbrief, protocol, resultaat,….):

De meeste artsen en medische diensten in het UZA werken voor het beveiligd elektronisch versturen van verslagen met de eHealthBox.  

Berichten met administratieve inhoud:

Het UZA stuurt ook berichten via de eHealthBox die betrekking hebben op opname, ontslag, contacten op de spoedafdeling en overlijden van patiënten, enkel indien de patiënt een verwijzer heeft opgegeven voor het laatste contact.

Wat is de eHealthBox?

De eHealthBox is een postbus die gratis ter beschikking wordt gesteld door het eHealth-platform, een initiatief van de federale overheid.  Dit maakt het mogelijk dat de verschillende zorgactoren op een beveiligde en geëncrypteerde manier met elkaar kunnen communiceren. 

Hoe krijg ik toegang tot mijn eHealthBox?

Voor u gegevens van uw eHealthBox kan raadplegen moet u over de nodige eHealth certificaten beschikken, indien u deze nog niet heeft, kunt u deze aanvragen via deze link

Hoe kan ik berichten in mijn eHealthBox raadplegen?

  • Bepaalde huisartsenpakketten hebben de mogelijkheid om rechtstreeks berichten op te halen uit de eHealthBox, meer informatie hierover kan u krijgen bij uw software leverancier.
  • Indien u werkt met MediMail/Medibridge, deze kan sinds november 2014 ook de berichten van uw eHealthBox raadplegen. Meer info over Medimail vindt u via deze link.
  • Via de Hector toepassing van HealthConnect, die het mogelijk maakt van uw berichten in te lezen, en te integreren in uw EMD-pakket. Meer info over de Hector toepassing leest u via deze link
  • Het UZA bezorgt de resultaten in een gestructureerd formaat, maar is niet verantwoordelijk voor de gebruikte software van de eindgebruiker.

Wat als u enkel nog elektronisch verslagen/berichten wenst te ontvangen?

Indien u enkel nog elektronisch verslagen/berichten wenst te ontvangen, en niet meer op papier, kan u dit melden via e-communicatie [at] uza [dot] be. Indien u daarnaast ook nog een versie op papier wil ontvangen gelieve dit dan expliciet te vermelden, anders krijgt u enkel nog een elektronisch verslag. Hou er wel rekening mee dat bepaalde afdelingen binnen het UZA nog steeds papieren verslagen kunnen blijven versturen.

Meldingen aan UZA in verband met elektronische communicatie?

Voor alle opmerkingen omtrent elektronische communicatie, stuur een e-mail (e-communicatie [at] uza [dot] be).

Vermeld daarin uw:

  • voornaam
  • naam
  • telefoonnummer
  • praktijkadres
  • en RIZIV-nummer

Nog vragen?

Neem gerust contact op met de dienst patiëntenadministratie op tel: +32 3 821 30 95.

Meer vragen over de eHealthBox

Meer informatie over de eHealthBox kan u vinden via deze link.

Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s):