Tropische geneeskunde

Lees onze afspraakinformatie.

Over tropische geneeskunde

Bij de dienst tropische geneeskunde van het UZA worden patiënten gehospitaliseerd met een tropische ziekte. Daarnaast staat de dienst ook in voor de multidisciplinaire behandeling van hiv-patiënten.

Contact

Voor opname of dringende medische hulp in geval van een tropische ziekte of hiv: bel het UZA op +32 3 821 51 59, +32 3 821 51 58 of +32 3 821 51 50 (Dienst D1).