Transmurale zorg

Transmurale zorg

De zorg voor de patiënt begint lang voor hij of zij de deur van het UZA binnenwandelt, en eindigt doorgaans ook niet na ontslag. De behandelingen die we in een gespecialiseerd ziekenhuis als het UZA verstrekken, maken deel uit van een hele zorgketen met verschillende zorgverstrekkers, ook buiten de muren van het UZA. Via het project Transmurale zorg wil het UZA alle stappen van die keten nog beter op elkaar laten aansluiten.

Transmurale zorg: door de muren heen

Letterlijk betekent transmuraal “door de muren heen”. Het gaat dus om zorg die zich niet tot één zorgactor beperkt. Voor u het UZA binnenstapt, bent u meestal al bij uw huisarts of een andere specialist langs geweest. En als u het UZA verlaat, kan het zijn dat u nog verdere verzorging en behandeling nodig heeft, bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum, maar ook in vele gevallen thuis. Het zorglandschap evolueert bovendien zo dat ook patiënten met complexere en/of chronische aandoeningen meer en langer thuis hun zorgen kunnen krijgen.

Het UZA is met andere woorden een onderdeel van een hele zorgketen met verschillende zorgverleners. Transmurale zorg streeft ernaar om die zorgketen zo gecoördineerd en geïntegreerd mogelijk te laten verlopen, op maat van de patiënt. Daarvoor werken we samen met alle partijen van het zorglandschap, zowel binnen als buiten de muren van het UZA.

De sleutel ligt in samenwerking tussen de partners in de zorgketen:

  • Interne partners: van artsen en verpleegkundigen over maatschappelijk werkers, paramedici en apothekers tot logistieke medewerkers
  • Eerstelijnszorg: thuisverpleegkundigen en huisartsen
  • Ziekenhuizen
  • Woonzorgcentra
  • Revalidatiecentra

  •  

Waarom transmurale zorg?

  • Dankzij de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners hoeft u als patiënt niet altijd opgenomen te worden of lang in het ziekenhuis te blijven. U kan sneller in uw vertrouwde omgeving verder genezen en/of revalideren.
  • Gestructureerde samenwerking verbetert de zorgkwaliteit, patiëntveiligheid en patiëntenervaring.
  • Binnen de samenwerking is er een continue bidirectionele doorstroming van informatie, zodat elke zorgverlener steeds beschikt over de laatste informatie en zorgen optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden.

Deelproject

HOST

De Federale Overheid heeft een pilootproject gelanceerd dat de transmurale samenwerking moet optimaliseren: HOST (Hospital Outbreak Support Team). Dat pilootproject gebeurt in samenwerking met het Helix-netwerk en wordt voor het Helix ziekenhuisnetwerk gecoördineerd door het UZA. De focus ligt op infectiepreventie en het correct gebruik van antibiotica. Doel van het proefproject: de samenwerking tussen de ziekenhuizen bevorderen en de expertise van de ziekenhuizen ter beschikking stellen van de eerstelijnsgezondheidszorg en de collectiviteiten: woon- en zorgcentra, gehandicaptenzorg, revalidatiecentra ... In eerste instantie richten we ons op het organiseren van opleidingen voor het personeel, het optimaliseren van procedures, ondersteuning in het beheer van materiaal om infecties te voorkomen…

Contact
Coördinator Transmurale Zorg
Kliniekhoofd klinische biologie, ziekenhuishygiënist en projectverantwoordelijke HOST
Laatst aangepast: 11 juli 2023
Auteur(s): Brigitte Claes, Guy Hans, Kaat Siebens