Opmaak ziekenhuisfactuur

Opmaak ziekenhuisfactuur

Hoe de factuur er moet uitzien en wat het ziekenhuis mag aanrekenen, is wettelijk bepaald. Een woordje uitleg bij de factuur van gehospitaliseerde patiënten en patiënten die zijn opgenomen in het dagziekenhuis.

Globaal overzicht en gedetailleerd overzicht

De ziekenhuisfactuur bestaat altijd uit twee delen: een globaal overzicht (of ‘samenvatting van de kosten’) en een gedetailleerd overzicht.

Globaal overzicht

In het globaal overzicht vind je:

 • een samenvatting van de kosten, opgesplitst in maximaal acht rubrieken. Alleen de rubrieken die voor jou van toepassing zijn, worden vermeld.
   
  1. Verblijfskosten
  2. Forfaitaire kosten
  3. Apotheekkosten
  4. Honoraria en conventionering
  5. Andere leveringen
  6. Ziekenvervoer
  7. Diverse kosten
  8. BTW
    
 • het voorschot dat je (eventueel) betaalde
   
 • het bedrag dat je zelf moet betalen
    
 • het bedrag dat het UZA rechtstreeks aanrekent aan uw ziekenfonds
   

Gedetailleerd overzicht: wie betaalt wat?

Op de tweede pagina van de factuur vind je de gedetailleerde factuur, eveneens opgesplitst per rubriek. Ook hier staan enkel de rubrieken die voor jou van toepassing zijn. De kosten worden ingedeeld in drie kolommen.

Kolom 1: kosten ten laste van uw ziekenfonds

De bedragen in deze kolom worden rechtstreeks door het ziekenfonds aan het ziekenhuis betaald.

Kolom 2: kosten ten laste van de patiënt

De bedragen in deze kolom zijn de zogenaamde remgelden (persoonlijk aandeel) en moet je zelf betalen. Welk bedrag je exact moet betalen, is afhankelijk van uw verzekeringsstatuut bij uw ziekenfonds. Bepaalde categorieën, zoals wezen of mensen met een leefloon, betalen minder dan bijvoorbeeld loontrekkenden.

Kolom 3: supplementen

De bedragen in deze kolom zijn de supplementen (kamersupplementen en eventueel ereloonsupplementen) en betaal je zelf. Deze supplementen worden in het UZA alleen aangerekend aan patiënten die voor een eenpersoonskamer hebben gekozen. 

Globaal overzicht: 8 rubrieken

In het globaal overzicht vind je, zoals hierboven gezegd, een samenvatting van de kosten opgeplitst in maximaal acht rubrieken. Een woordje uitleg.

1. Verblijfskosten

Verblijfskosten zijn de kosten die rechtstreeks verband houden met uw ziekenhuisverblijf. Bepaalde verblijfskosten moet u volledig zelf betalen en worden niet door het ziekenfonds terugbetaald. Het gaat om:

 • persoonlijk aandeel
 • kamersupplement
 • rooming-in (indien van toepassing)

1.1 Persoonlijk aandeel (remgeld)

Voor uw verblijf en verzorging in het ziekenhuis betaalt u - ongeacht uw kamerkeuze - per dag een wettelijk vastgesteld persoonlijk aandeel (remgeld)*. Dit bedrag hangt af van uw verzekeringsstatuut en de duur van de opname. Bij een dagopname wordt geen persoonlijk aandeel aangerekend.

 Periode

Rechthebbende met voorkeurtarief of persoon ten laste

Kinderen ten laste (uitgezonderd voorkeurtarief)

Langdurig werkloze (alleenstaand of gezinshoofd) en zijn/haar persoon ten laste

Rechthebbende met persoon ten laste en hun personen ten laste (uitgezonderd voorkeurtarief / werkloze) Gewoon verzekerd / aangesloten bij ziekenfonds
Dag 1

€ 6,90

€ 34,17

€ 34,17

€ 46,69 € 46,69
Vanaf dag 2

€ 6,90 / dag

€ 6,90 / dag

€ 6,90 / dag

€ 19,42 / dag € 19,42 / dag
Vanaf dag 91

€ 6,90 / dag

€ 6,90 / dag

€ 6,90 / dag

€ 6,90 / dag € 19,42 / dag

1.2 Kamersupplement voor eenpersoonskamers (per dag)

Alleen als u voor een éénpersoonskamer kiest, mag het ziekenhuis per dag een kamersupplement aanrekenen. Dit supplement betaalt u zelf. Voor een opname in een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer betaalt de patiënt geen kamersupplement.

 

gemeenschappelijke kamer

tweepersoons-
kamer

éénpersoonskamer

éénpersoonskamer materniteit
Kamersupplement

€ 0

€ 0

€ 80,00

€ 110,00

U betaalt ook geen kamersupplement voor een éénpersoonskamer wanneer u op een eenpersoonskamer moet verblijven omdat:

 • uw gezondheidstoestand of het onderzoek, behandeling of toezicht dit vereisen
 • er geen bedden beschikbaar zijn in tweepersoonskamers of gemeenschappelijke kamers
 • u buiten uw wil opgenomen wordt op een eenheid voor intensieve zorg of spoedgevallenzorg

1.3 Rooming-in: verblijf van een persoon op de kamer van de patiënt

Bekijk hier de rooming-in mogelijkheden in het UZA

 

Soort

Overnachting

Ontbijt (optioneel)

Middagmaal
(optioneel)

Avondmaal
(optioneel) 

Bedrag

€ 25,13 € 5,14 € 13,71 € 8,00

2. Forfaitaire kosten

Bij uw opname worden forfaitaire kosten aangerekend, ook als u geen gebruik maakt van deze diensten. Voor sommige van deze kosten betaalt u een persoonlijk aandeel of forfait (zie tabel).

Soort

Gewoon verzekerd

Met verhoogde tegemoetkoming

Forfait terugbetaalde geneesmiddelen

€ 0,62 / dag € 0,62 / dag

Farmaceutische forfait

Rechtstreekse facturatie aan het ziekenfonds Rechtstreekse facturatie aan het ziekenfonds

Forfait klinische biologie

€ 7,44 / opname € 0

Forfait medische beeldvorming en consultance

€ 6,20 / opname € 1,98 / opname

Persoonlijke tussenkomst voor technische prestaties

€16,40 / opname € 0

Forfait medische wachtdienst

Rechtstreekse facturatie aan het ziekenfonds Rechtstreekse facturatie aan het ziekenfonds

Bij een dagopname is een andere regeling van toepassing. De forfaits mogen dan enkel in sommige gevallen worden aangerekend.

3. Apotheekkosten

Ongeacht het kamertype kunnen apotheekkosten gedeeltelijk of volledig aan u worden doorgerekend. Het gaat om de kosten voor:

Niet-terugbetaalde geneesmiddelen

Voor de geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering tussenkomt betaalt u per dag een vast persoonlijk aandeel (forfait) van 0,62 euro (zie forfaitaire kosten). Hierin zijn een groot aantal geneesmiddelen begrepen, die niet afzonderlijk worden gefactureerd. U moet dit forfait steeds betalen, ongeacht of en welke geneesmiddelen u werkelijk verbruikt.

De geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet in het forfait opgenomen en moet u volledig zelf betalen. Zij worden apart op de factuur vermeld onder de kosten voor apotheek.

Parafarmaceutische producten

Verzorgingsproducten, een tandenborstel, enzovoort. U betaalt alleen wat u heeft gebruikt.

Implantaten

Instrumenten, apparaten of hulpmiddelen die in het lichaam worden ingebracht, zoals een lens of een heup. Meestal betaalt u hiervoor een persoonlijk aandeel. Bovendien mag een afleveringsmarge worden aangerekend. Die bedraagt 10 procent van de kostprijs, met een vastgelegd maximumbedrag.

De kostprijs hangt af van het type en het materiaal. U kan steeds bij uw arts terecht voor meer informatie hierover.

Prothesen

Deze dienen om een lichaamsdeel te vervangen of te wijzigen, zoals een orthopedische schoen. U betaalt een persoonlijk aandeel, maar geen afleveringsmarge.

De prijs hangt af van het type en het materiaal. U kan steeds bij uw arts terecht voor meer informatie hierover.

Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

Materiaal dat nodig tijdens en na een operatie (bv. hechtingsmateriaal) moet u als patiënt zelf betalen, behalve als uw ziekenfonds een terugbetaling voorziet. Bovendien mag een afleveringsmarge worden aangerekend. Die bedraagt 10 procent van de kostprijs, met een vastgelegd maximumbedrag.

De prijs hangt af van het type en het materiaal. U kan steeds bij uw arts terecht voor meer informatie hierover.

4. Honoraria 

(Para)medische honoraria of erelonen zijn de vergoedingen die artsen en erkende zorgverleners aanrekenen voor hun prestaties. Die honoraria (zonder supplementen) zijn door het Riziv wettelijk vastgelegd in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Het grootste deel hiervan betaalt uw ziekenfonds. Zelf betaalt u enkel het wettelijk persoonlijk aandeel (remgeld). Soms wordt de volledige prestatie terugbetaald door de ziekteverzekering en is er geen persoonlijk aandeel verschuldigd.

RIZIV-nomenclatuur en conventionering

Voor alle prestaties die binnen die RIZIV-nomenclatuur vallen, hanteert het UZA de conventietarieven. Er zijn een beperkt aantal uitzonderingen. Informeer u hierover bij uw arts. De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) geheel of gedeeltelijk vergoedt. Meer informatie over de RIZIV-nomenclatuur vindt u op deze website. 

Soorten honoraria

Er wordt op de ziekenhuisfactuur een onderscheid gemaakt tussen:

 • Honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds
  Voor deze verstrekkingen betaalt u geen persoonlijk aandeel of supplement.
 • Honoraria met remgeld en/of ereloonsupplement
  Voor deze prestaties betaalt u een persoonlijk aandeel en/of supplement. Het persoonlijk aandeel is wettelijk vastgelegd in het tarievenakkoord. Het aanrekenen van een ereloonsupplement is enkel van toepassing bij verblijf op een éénpersoonskamer op eigen verzoek.
 • Honoraria voor alle niet-terugbetaalbare prestaties
  Deze prestaties worden niet terugbetaald door het ziekenfonds en zijn volledig ten laste van de patiënt.
 • Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekkingen
  Per opname betaalt u een wettelijk vastgelegd bedrag van € 16,40 als persoonlijk aandeel voor alle technische verstrekkingen (zie forfaitaire kosten). Personen met verhoogde tegemoetkoming betalen dat niet.

Ereloonsuuplementen

Als u zelf kiest voor een éénpersoonskamer, mogen artsen en erkende zorgverleners supplementen op hun honoraria (ten opzichte van de RIZIV-tarieven) aanrekenen. U betaalt deze zelf. Standaard is dat 200 % (maximum).

Voor een opname in een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer betaalt u geen ereloonsupplement.

U betaalt ook geen ereloonsupplement voor een éénpersoonskamer wanneer u op een eenpersoonskamer moet verblijven omdat:

 • uw gezondheidstoestand of het onderzoek, behandeling of toezicht dit vereisen
 • er geen bedden beschikbaar zijn in tweepersoonskamers of gemeenschappelijke kamers
 • u buiten uw wil opgenomen wordt op een eenheid voor intensieve zorg of spoedgevallenzorg

5. Andere leveringen

Dit onderdeel van de factuur omvat de kostprijs van bloed, bloedderivaten, gipsmateriaal, radio-isotopen, moedermelk, enzovoort. De kosten hiervoor kunnen gedeeltelijk of volledig aan u worden doorgerekend.

6. Ziekenvervoer

Dit onderdeel van de ziekenhuisfactuur omvat de kosten voor zowel dringend vervoer als niet-dringend vervoer. U betaalt deze kosten zelf.

 • Dringend ziekenvervoer is vervoer dat via de dienst 112 verloopt. De kosten zijn wettelijk bepaald.
 • Niet-dringend ziekenvervoer is bijvoorbeeld: vervoer voor dialyse dat het ziekenhuis zelf organiseert, vervoer naar een ander ziekenhuis waarbij de patiënt niet dezelfde dag terugkeert, ...vervoer naar het ziekenhuis voor (dag)opname dat het ziekenhuis zelf organiseert

7. Diverse kosten**

Dit onderdeel van de ziekenhuisfactuur omvat de kosten die niets met de medische zorg te maken hebben. Deze kosten worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering.

7.1 Telefoon en internet (werking en kosten)

U kunt een persoonlijke code (PINCODE) tijdens uw opname krijgen zodat u rechtstreeks externe telefoongesprekken kan voeren. Na de kiestoon vormt u de pincode (inclusief ## tekens), vervolgens vormt u het abonneenummer.

Richtprijs van een telefoongesprek, per minuut

 

naar een nationaal abonneenummer

naar een gsm-toestel

internationale verbinding

tijdens piekperiode
(08:00 –19:00)

€ 0,175

€ 1,470

afhankelijk van het land van bestemming

tijdens dalperiode
(19:00– 08:00)

€ 0,123

€ 0,960

Deze prijs omvat het gebruik, de installatie en het onderhoud van het toestel. Indien de gemaakte telefoonkosten meer dan € 125 bedragen kunt u geen telefoongesprekken meer voeren totdat u de telefoonkosten heeft betaald. Nadien kunt u opnieuw een persoonlijke code krijgen. 

Internet

U kunt in het UZA gratis gebruik maken van een draadloze internetverbinding met uw eigen laptop, tablet of smartphone. Het netwerk heet UZA_Internet.

7.2 Producten die geen strikt medische indicatie hebben

Verstrekking

Omschrijving

Prijs

031496

Fles drinkwater

€ 1,23

031500

Ontbijt

€ 5,04

031511

Middagmaal (andere dan patiënt)

€ 13,44

031522

Avondmaal (andere dan patiënt)

€ 7,84

031614

Overnachting familielid

€ 24,64

079996

Ligdag sociale opname

€ 112,00

035140

Telefoongesprekken en internet

Tarieven worden meegedeeld bij ontvangst van de pincode die externe telefoongesprekken mogelijk maakt. Draadloos internet is gratis.

048231

Mortuariumkosten patiënt overleden in UZA (vanaf de 2de dag)

€ 73,79

051028

Parking (cardiale revalidatie)

€ 5,60

 

Cosmetische producten

handelsprijs

 

Materialen bij ontslag gevraagd door patiënt voor thuisgebruik

netto kostprijs

 

Tv

begrepen in de ligdagprijs

7.3 Kosten voor kapper – pedicure – manicure

Via de verpleegkundige kunt u een afspraak regelen voor een bezoek van de kapper, pedicure en manicure. De kostprijs voor deze dienstverlening dient u rechtstreeks aan de kapper/pedicure/manicure te betalen.

kapper (richtprijs)

op dinsdag vrouwen € 35,00
mannen € 20,00
manicure (geen esthetische manicure) op dinsdag   € 10,00
pedicure op dinsdag   € 25,00

8. BTW

Alleen op plastische heelkunde of ambulante dermatologische behandelingen die een louter esthetisch karakter hebben, moet u 21 procent btw betalen.

Laatst aangepast: 13 Mei 2024
Auteur(s):