Stage geneeskunde in het UZA

01/09/2022 tot 31/08/2023

Via deze website kunnen studenten geneeskunde zich voorbereiden op hun stage in het UZA. Een handig referentiemiddel vóór en tijdens je stage!

Wij wensen je een fijne stage met veel leerkansen.

Medische toepassingen

In het UZA gebruiken we het EPD als medische IT-toepassing. Dit omvat het patiëntendossier waar alle zorgverleners aan bijdragen.

Bij vragen rond het EPD kan je steeds terecht bij je collega’s of de informatiepagina van UZA connect (wik-epd-ia).

Zakboekje kwaliteit en veiligheid

In het zakboekje 'Kwaliteit en veiligheid in het UZAlees je alle belangrijke procedures die bijdragen tot de kwaliteit en veiligheid in het UZA.

Gedragscode UZA

Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers van het UZA. Ook studenten, stagiairs, vrijwilligers en andere medewerkers die op de één of andere manier actief zijn in het UZA vallen binnen het toepassingsgebied van deze gedragscode. 

Rechten en plichten van de patiënt

De patiënt mag van de zorgverleners verwachten dat zij hun best doen om hem een deskundige behandeling en een goede verzorging te geven. Maar zorgverleners verwachten ook het een en ander van de patiënt. Deze wederzijdse verwachtingen zijn vastgelegd als ‘rechten en plichten’. Goede afspraken zorgen voor vertrouwen en openheid tussen zorgverlener en patiënt. Lees meer over de rechten en plichten van de patiënt. 
 

Stageregelingen : aanmeldingsdocument

Klik hier om het aanmeldingsdocument in te vullen

 

Stageplaatsen voor uitwisselingsstudenten 

Buitenlandse studenten, met of zonder beurs, kunnen zich bij de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen of de dienst Internationale Samenwerking van de UAntwerpen aanmelden.

Contact: Tina De Roeck, International Relations Officer, tina [dot] deroeck [at] uantwerpen [dot] be 

Ontdek meer informatie over stageplaatsen voor uitwisselingsstudenten op de website van UAntwerpen.

Internships for exchange students

To apply for an internship, foreign students (with or without a scholarship) can contact the faculty of Medicine and Health Sciences or the International Relations Office of the University of Antwerp.

Contact: Tina De Roeck, International Relations Officer, tina [dot] deroeck [at] uantwerpen [dot] be 

More information about internships for exchange students on the website of the University of AntwerpDoelgroep
Type activiteit
stage geneeskunde