Stage geneeskunde in het UZA

01/09/2023 tot 31/08/2024

Via deze website kunnen studenten geneeskunde zich voorbereiden op hun stage in het UZA. Een handig referentiemiddel vóór en tijdens je stage!

Wij wensen je een fijne stage met veel leerkansen.

Medische toepassingen

In het UZA gebruiken we het EPD als medische IT-toepassing. Dit omvat het patiëntendossier waar alle zorgverleners aan bijdragen.

Bij vragen rond het EPD kan je steeds terecht bij je collega’s of de informatiepagina van UZA connect (wik-epd-ia).

Zakboekje kwaliteit en veiligheid

In het zakboekje 'Kwaliteit en veiligheid in het UZAlees je alle belangrijke procedures die bijdragen tot de kwaliteit en veiligheid in het UZA.

Gedragscode UZA

Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers van het UZA. Ook studenten, stagiairs, vrijwilligers en andere medewerkers die op de één of andere manier actief zijn in het UZA vallen binnen het toepassingsgebied van deze gedragscode. 

Rechten en plichten van de patiënt

De patiënt mag van de zorgverleners verwachten dat zij hun best doen om hem een deskundige behandeling en een goede verzorging te geven. Maar zorgverleners verwachten ook het een en ander van de patiënt. Deze wederzijdse verwachtingen zijn vastgelegd als ‘rechten en plichten’. Goede afspraken zorgen voor vertrouwen en openheid tussen zorgverlener en patiënt. Lees meer over de rechten en plichten van de patiënt. 
 

Stageregelingen : aanmeldingsdocument

Klik hier om het aanmeldingsdocument in te vullen

 

Stageplaatsen voor uitwisselingsstudenten 

Internationale studenten die via het Erasmus+ programma een stage willen lopen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), kunnen zich to aan de deadline van 30 april aanmelden bij de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (GGW) van de Universiteit Antwerpen (via international [dot] office [dot] medhealth [at] uantwerp [dot] be).

De faculteit hanteert maar 1 deadline (30 april) per academiejaar (semester 1 + semester 2) en geeft voorrang aan studenten van (Erasmus+) partners.

Meer informatie over de deadline, voorwaarden en aanmeldingsprocedure via:

 

Aanmeldingen die na de deadline gebeuren, worden niet meer verwerkt door de faculteit. In dat geval kunnen studenten rechtstreeks contact opnemen met het ziekenhuis (stage [at] uza [dot] be).

Internships for exchange students

International students who want to apply for an Erasmus+ placement at Antwerp University Hospital (UZA) can send their applications to Antwerp University Faculty of Medicine and Health (international [dot] office [dot] medhealth [at] uantwerp [dot] be) until the deadline of 30 April.

Please note that the faculty applies only 1 deadline for the entire academic year (semester 1 + semester 2) and gives priority to students of (Erasmus+) partners.

For more information about the deadline, conditions and application procedure, please check our website:

 

Applications after the deadline will not be processed by the faculty. In that case students can contact the hospital directly (stage [at] uza [dot] be).


Doelgroep
Type activiteit
stage geneeskunde