Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Kwaliteit en veiligheid in het UZA

Kwaliteit en veiligheid in het UZA

Zakboekje kwaliteit en veiligheid

Lees via deze link alle belangrijke procedures die bijdragen tot de kwaliteit en veiligheid in het UZA.

Je vindt er meer informatie over:

 • Noodnummers
 • Brandveiligheid
 • (Pediatric) Basic Life Support
 • Patiëntidentificatie
 • Effectieve communicatie: SBAR - Readback
 • Veiligheidsaspecten chirurgie
 • Hoogrisicomedicatie
 • Handhygiëne
 • Valpreventie
 • Pijn
 • NEWS
 • Wondzorg
 • Voedingsscreening
 • Decubituspreventie
 • Delirium
 • Parenterale medicatie
 • Blaaskatheter
 • Visie en missie
 • Waarden
 • Rechten en plichten van de patiënt
 • UZA meldt en leert
 • Rekenformules
 • DocSearch / DocBase
 • Technische dienst

Gedragscode UZA

Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers van het UZA.Ook studenten, stagiairs, vrijwilligers en andere medewerkers die op de één of andere manier actief zijn in het UZA vallen binnen het toepassingsgebied van deze gedragscode. 

Rechten en plichten van de patiënt

De patiënt mag van de zorgverleners verwachten dat zij hun best doen om hem een deskundige behandeling en een goede verzorging te geven. Maar zorgverleners verwachten ook het
een en ander van de patiënt. Deze wederzijdse verwachtingen zijn vastgelegd als ‘rechten en plichten’. Goede afspraken zorgen voor vertrouwen en openheid tussen zorgverlener en patiënt. Lees meer over de rechten en plichten van de patiënt. 

Laatst aangepast: 09 augustus 2022
Auteur(s):