Stage verpleegkunde in het UZA

01/09/2018 tot 31/08/2019

Begeleiding tijdens je stage

Opvolgingsdossier stage

Het opvolgingsdocument met dagreflecties wordt beheerd door jou in samenwerking met de mentor en is essentieel voor de tussentijdse en eindevaluatie. Hier vind je ook het opvolgingsdossier.

Checklist bij de start van de stage

Deze checklist bij de aanvang van je stage zorgt ervoor dat je alle informatie krijgt die nodig is voor het goede verloop van de stage. Het formulier wordt gebruikt door de hoofdverpleegkundige, de mentor en de begeleidende verpleegkundigen.

Begeleidingsboekje

Bij de start van je stage krijg je van je afdeling een begeleidingsboekje, zodat je de leermomenten kent en het aanleren van de vaardigheden wordt opgevolgd.