Contact

Voor een spoedgeval hoeft u uiteraard geen afspraak te maken. U kunt zich gewoon melden bij de spoedgevallendienst. Deze heeft een aparte parking waar u gratis gebruik van kan maken. U kunt de dienst spoedgevallen ook steeds contacteren via het nummer +32 3 821 46 07.

 

Voor de hyperbare kamer: bij levensbedreigende ongevallen of aandoeningen kunt u zonder afspraak bij ons terecht. In andere situaties kan u enkel na afspraak en op verwijzing caissontherapie krijgen. Maak een afspraak via +32 3 821 30 55. Houd zeker uw rijksregisternummer of BSN bij de hand.

U kunt de dienst spoedgevallen contacteren via het nummer +32 3 821 46 07.

Algemeen e-mailadres: spoed [at] uza [dot] be. Opgelet, medisch advies wordt niet via e-mail gegeven. U maakt daarvoor best een afspraak met een arts.

Indien u zelf naar de dienst spoedgevallen bent gekomen met de wagen, kan u gratis parkeren op de aparte parking voor spoedgevallen. Bij het binnenrijden neemt u een ticket. Dit kan u gratis laten valideren bij het onthaal van de spoed. Opgelet: bij misbruik van deze parking betaalt u een bedrag van 20 EUR.

Hyperbare zuurstoftherapie

Bij levensbedreigende ongevallen of aandoeningen kunt u zonder afspraak bij ons terecht.

In andere situaties kan u enkel na afspraak en op verwijzing caissontherapie krijgen. Maak een afspraak via +32 3 821 30 55.

Voor niet dringende vragen over hyperbare zuurstoftherapie kan u mailen naar hyperbare [at] uza [dot] be.

Levensbedreigende diagnoses: zonder afspraak

In geval van levensbedreigende ongevallen of aandoeningen neemt u contact op met de spoedgevallendienst:

 • Koolstofmonoxide vergiftiging
 • Duikongeval (decompressieongeval)
 • Gas - luchtembolie

Contact - 24/24 u 

 • Meld u aan op de spoedgevallendienst (in dringende gevallen bel 112)
 • Neem telefonisch contact met ons op:
  + 32 3 821 30 55 (eenheid voor hyperbare geneeskunde)
  + 32  3  821 46 07 (secretariaat spoedgevallen)

Niet levensbedreigende diagnoses: enkel na afspraak

Patiënten kunnen alleen caissontherapie krijgen op verwijzing van een arts (spoedarts, NKO-arts, systeem 112, …). Indien er een doorverwijzing gebeurt via een arts, moet er een verslag van de arts getoond worden.

Afhankelijk van uw diagnose wordt u altijd eerst gezien door een specialist in het UZA, ook al bent u doorgestuurd door een verwijzende arts. Voor de start van de therapie dient u enkele onderzoeken te ondergaan en medisch geschikt gekeurd te worden door een spoedarts.

Voor gehoorsstoornissen

 • Plotse doofheid
 • Acuut lawaaitrauma
 • Tinnitus
   

Contact

 • Meld u aan op de spoedgevallendienst
 • Telefonisch : +32 3 821 33 85 (NKO arts van wacht UZA)

Voor andere diagnoses

 • ernstige chronische wonden
 • gasgangreen
 • crush injury
 • problemen na radiotherapie
 • botinfecties

 •  

Contact

 • Meld u aan op de spoedgevallendienst
 • Telefonisch : + 32 3 821 30 55 (eenheid voor hyperbare geneeskunde)

Tijdstippen van de hyperbare zuurstofbehandeling

De hyperbare zuurstoftherapie is verbonden aan de dienst spoedgevallen van het UZA.

Er zijn 2 standaardbehandelingen per dag:

 • om 8u30
 • om 15u30
   

De sessies duren telkens 2 uur.

Afspraak annuleren

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen? Bel dan onmiddellijk naar 03 821 30 55.

Verwittig tijdig als u niet aanwezig kan zijn! Anders kan een bedrag van € 20 aangerekend worden.

Opgelet! Door spoedgevallen (duikongeval, CO-vergiftiging) is het mogelijk dat uw afspraak verschoven wordt. U wordt dan telefonisch verwittigd.

Bezoek voor duikclubs

Lees hier meer over bezoek voor duikclubs.

Parkeren

Als u komt voor een opname, parkeert u zich op de hospitaalparking en vraagt aan de caissonverpleegkundige een parkingticket om terug af de parking te rijden.

Indien u ambulant komt, kan u zich de eerste keer op de spoedparking zetten. Voor de volgende sessies parkeert u zich op de hospitaalparking en vraagt u hiervoor een parkingticket aan de caissonverpleegkundige.