Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Kwaliteitsmetingen

De zorgkwaliteit in het UZA wordt continu gemonitord en gecommuniceerd via kwaliteitsmetingen.

Safe Surgery Checklist

Om operaties zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn er in het hele traject dat een patiënt aflegt veiligheidscontroles ingebouwd. De ‘Safe Surgery Checklist’ is een instrument voor het operatiekwartier om fouten of functiestoornissen bij heelkundige ingrepen te voorkomen. De checklist is gebaseerd op de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en wordt aanbevolen door de FOD Volksgezondheid om de zorgkwaliteit te verbeteren.