RIZIV keurt Telecovid van UZA goed

RIZIV keurt Telecovid van UZA goed

Datum: 
18/01/2021

Intensieve thuisopvolging voor COVID-19-patiënten via telemonitoring

Het RIZIV keurt de terugbetaling van Telecovid goed. Met dit telemonitoringsysteem volgt het UZA samen met de eerste lijn COVID-19-patiënten thuis intensief op tijdens hun ziekte en revalidatie. Tussen oktober en nu, konden zo al 320 patiënten tussen 18 en 86 jaar rekenen op continue zorg op afstand. De goedkeuring is een belangrijke mijlpaal in de structurele integratie van telemonitoring in onze gezondheidszorg.

Het UZA ontwikkelde na de eerste golf een virtueel zorgprogramma voor mensen die COVID-19 doormaakten, en met milde klachten naar de huisarts of spoedafdeling kwamen. “Zij moesten vaak niet of nog niet opgenomen worden, maar we wilden hen ook niet zonder structurele opvolging naar huis sturen om daar alleen in isolatie uit te zieken. Het is een minderheid, maar we hebben tijdens de eerste golf wel gemerkt dat mensen plots achteruit kunnen gaan. Niet iedereen heeft thuis iemand die mee een oogje in het zeil kan houden en actie kan ondernemen als zijn toestand verslechtert. Dat gaf ons als zorgverleners een heel verontrustend gevoel. Je wil nooit iemand te laat in het ziekenhuis krijgen”, zegt prof. dr. Guy Hans,  medisch directeur UZA. “Dat was de aanleiding om Telecovid te ontwikkelen. Het is een systeem van telemonitoring waarbij je zowel klachten als parameters vanop afstand continu en eenvoudig kan opvolgen. Zo krijgen we 24/7 vat op de gezondheidstoestand van patiënten in thuisisolatie. We weten intussen ook al meer over wie een verhoogd risico heeft op een ernstig ziekteverloop en waarom, dus kan je het systeem ook slimmer maken door daarop in te spelen. Het is ontzettend belangrijk dat we kwetsbare groepen thuis al kunnen monitoren zodat we tijdig kunnen ingrijpen. Wie in thuisisolatie uitziekt, moet dat zo veilig mogelijk kunnen doen.”

Digitaal dagboek van klachten en parameters

Via een app, die zowel werkt op een smartphone, tablet of gewone pc, houden patiënten hun klachten dagelijks bij aan de hand van gestructureerde en gevalideerde vragen. Indien nodig, worden ook hun vitale parameters gemeten, zoals de zuurstofgraad in hun bloed. De gegevens worden meteen op veilige wijze naar het ziekenhuis gestuurd. Daar volgt een medisch team de resultaten meermaals per dag op om de toestand van de patiënt te evalueren. De patiënt kan zelf ook contact opnemen met het team van Telecovid. 

Standaard duurt de virtuele opvolging 21 dagen, maar dat verschilt naar gelang de noden van de patiënt. In overleg kan het vroeger stopgezet worden, of net langer doorlopen. Ook de eerste lijn wordt nauw betrokken. Met rapportering via eHealth kan de huisarts vinger aan de pols houden en ingrijpen. Wanneer bepaalde alarmdrempels overschreden worden, zal het medisch team van Telecovid de patiënt ook vragen om naar zijn huisarts te gaan of organiseert het samen met de huisarts een ziekenhuisopname.

Opvolging tijdens herstel

Uit internationale gegevens blijkt dat sommige patiënten na de acute fase nog langdurig zorg en opvolging nodig hebben. Studies tonen aan dat 20 tot 30 procent van de patiënten residuele symptomen ontwikkelen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratiestoornissen. Guy Hans: “Intussen hebben we Telecovid verder uitgebouwd om patiënten ook na hun ziekenhuisopname te blijven ondersteunen bij aanhoudende klachten. We volgen bijvoorbeeld hun ademhaling, slaap- en bewegingspatronen op. Het is een verlengde van de klassieke revalidatie, en het geeft ons de kans om hen nog na ontslag bijkomend naar kinesist, psycholoog of andere zorgverleners gespecialiseerd in re-integratie te verwijzen, steeds in overleg met de huisarts. Het programma voor thuisopvolging na opname duurt doorgaans zes weken.”

Preventieve en dynamische zorg

Met dit zorgprogramma wil het UZA op brede schaal veilige thuisisolatie organiseren en patiënten op lange termijn ondersteunen. “Het is geruststellend voor patiënten dat ze weten dat een medisch team vanop afstand over hen waakt en bereikbaar is voor hun vragen, zowel tijdens hun ziekte als na hun herstel. Als gezondheidswerkers kunnen we zo doortastender werken aan preventie. Je kan hen opvolgen in hun vertrouwde omgeving en net dat geeft een goed beeld van hoe het met hen gaat. Je wisselt ook continu gegevens uit met hun zorgverleners uit de eerste lijn om samen complicaties te voorkomen”, aldus Hans. “Tegelijkertijd genereert het systeem data over behoefte aan ziekenhuiscapaciteit, en kennis over de evolutie en het verloop van COVID-19.  Zo kunnen we ons nog beter gaan organiseren en afstemmen op de reële noden. Hierdoor zetten we de eerste stappen naar een lerend gezondheidszorgsysteem.”

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook