Revalidatiecentrum voor kindernefrologie

Welke nierziekten geven recht op een revalidatieovereenkomst?

 • Nierziekten waarbij de filterfunctie blijvend gedaald is tot minder dan 30 ml/min
 • Ziekten van de nierbuisjes zoals Bartter, Gitelman, pseudohypoaldosteronisme, Gordon syndroom, cystinurie, hypofosfatemische rachitis
 • Een metabole ziekte met weerslag op de nieren zoals cystinosis
 • Een nefrotisch syndroom waarbij prednisone niet werkt, blijvend moet toegediend worden of wanneer er al 3 keer een terugval is geweest
 • Behandeling  na een niertransplantatie
 • Elke nierziekte met blijvende hoge bloeddruk of belangrijk eiwitverlies in de urine waarbij verdere achteruitgang van de filterfunctie door medicatie voorkomen kan worden

Wat doet het centrum voor uw kind?

Omdat chronisch nierfalen de fysieke maar ook mentale ontwikkeling van uw kind in het gedrang brengt, is een aparte aanpak en een bijzondere expertise nodig.

Bij terminaal nierfalen is een niertransplantatie - indien mogelijk - de eerste optie. In Vlaanderen worden jaarlijks een 10-tal kinderen getransplanteerd.  Bij patiëntjes die in afwachting aan de nierdialyse moeten, wordt bijna altijd gekozen voor dialyse via het buikvlies. Dat kan ’s nachts thuis. Overdag kan uw kind alle normale activiteiten gewoon uitoefenen: school, sportclub, jeugdbeweging, …

Het multidisciplinair team bestaat uit:

 • kinderartsen-specialisten die zich voltijds toeleggen op kindernefrologie
 • gespecialiseerde diëtisten
 • een gespecialiseerde kinderpsychologe
 • een sociaal assistente
 • een verpleegkundig specialist kindernefrologie (officiële term!)

Een optimale kind- en gezinsgerichte aanpak

Het team werkt een multidisciplinair plan uit dat de gevolgen van de behandeling zoveel mogelijk beperkt.

Er kunt rekenen op:

Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team nierziekten kinderen