Uw rechten

Als patiënt hebt u heel wat rechten. In België zijn deze wettelijk vastgelegd sinds 2002. 

Centrale aansprakelijkheid

In het UZA is elke zorgverlener verzekerd en gemachtigd zijn beroep uit te oefenen. Het ziekenhuis is aansprakelijk voor de beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. U hebt steeds het recht u te informeren over de verzekeringsstatus van de zorgverlener.