Over psychiatrie

De dienst psychiatrie omvat drie werkgroepen, die vooral ondersteunend en ambulant werken.

 

- Consultatie- en liaisionpsychiatrie: richt zich op de multidisciplinaire diagnose en behandeling van psychische klachten en stoornissen bij volwassenen die voor een lichamelijke ziekte in het UZA behandeld worden.

 

- Slaapgeneeskunde: beschikt over uitgebreide academische en klinische expertise over slaapstoornissen.

 

- Universitair Forensisch Centrum (UFC): staat in voor gerechtspsychiatrie en ambulante zorg voor seksuele delinquenten.

 

Voor opnames op een psychiatrische afdeling werken we samen met UPC Duffel en andere psychiatrische ziekenhuizen en afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) in regio Antwerpen

  

De dienst psychiatrie voorziet geen deskundigheidsadvies (medische expertise), m.u.v. deskundigheidsadvies in het UFC in opdracht van het gerecht Verslagen en attesten worden uitsluitend opgemaakt in het kader van de zorgverlening.

 

Contact

Voor een raadpleging maakt u steeds een afspraak via het nummer +32 3 821 39 38. Een verwijzing van een andere arts is niet nodig. Houd zeker uw rijksregisternummer of BSN bij de hand.

 

Verwittig tijdig als u niet aanwezig kan zijn! Anders kan een bedrag van €22,40 aangerekend worden.