Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Over psychiatrie

De psychiatrische zorg in het UZA richt zich voornamelijk op de multidisciplinaire zorgverlening bij patiënten die wegens een somatische ziekte in het UZA gevolgd worden (consultatie- en liaisonpsychiatrie). Voor andere psychische problemen wordt er een adviesgesprek en kortdurende begeleiding en/of een gepaste doorverwijzing voorzien. Voor slaapstoornissen wordt er samengewerkt met het slaapcentrum van het UZA.

 

Voor opnames op een psychiatrische afdeling werken we samen met PZ Duffel en PAAZ Monica

 

Het Universitair Forensisch Centrum (UFC) staat in voor gerechtspsychiatrie en behandeling van personen met afwijkend seksueel gedrag.

 

De dienst psychiatrie voorziet geen deskundigheidsadvies (medische expertise). Verslagen en attesten worden uitsluitend opgemaakt in het kader van de zorgverlening.

Contact

Voor een raadpleging maakt u steeds een afspraak via het nummer +32 3 821 39 38. Een verwijzing van een andere arts is niet nodig. Houd zeker uw rijksregisternummer of BSN bij de hand.