Over pijncentrum

Het team van het multidisciplinair pijncentrum behandelt bijna alle types van pijn: acute en chronische pijn, behalve hoofdpijn, wat op de dienst neurologie wordt behandeld.

Afspraak maken

U kan een afspraak maken voor raadpleging of infiltratie op het multidisciplinair pijncentrum indien u beschikt over een verwijsbrief van uw huisarts of behandelend specialist.

Verwittig tijdig als u niet aanwezig kan zijn! Anders kan een bedrag van €22,40 aangerekend worden.

Doorverwijzing via huisarts/specialist naar het pijncentrum UZA

Als huisarts/specialist kan u uw patiënt aanmelden in het pijncentrum UZA via dit formulier. De aanvraag voor doorverwijzing wordt zo spoedig mogelijk verder verwerkt door ons team. 

Na een eerste contact beslist de behandelende arts of bijkomende onderzoeken noodzakelijk of raadzaam zijn. Een pijnbehandelingsplan kan afhankelijk van de diagnose uit een combinatie van verschillende oplossingen bestaan.