Prof. dr. An Van Berendoncks

Prof. dr. An Van Berendoncks

Functie: 
Staflid cardiologie
Specialisme:
Cardiologie
Aortakliniek
Specifiek aandachtsgebied: 
Niet invasieve cardiologie, hartrevalidatie en congenitale hartaandoeningen bij de volwassene, vrouw en hart kliniek

Contacteren

Telefoon secretariaat
Cardiologie : +32 3 821 35 71
Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Cardiologie : +32 3 821 35 38
Aortakliniek : + 32 3 821 43 61
E-mail afdeling
cardiologie [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Raadplegingsschema's

i = extra informatie
vm = voormiddag
nm = namiddag

Cardiologie

madiwodovrij
vmnmvm

even weken op maandagvoormiddag congenitale raadpleging, oneven weken maandagnamiddag PFO-raadpleging & woensdagvoormiddag raadpleging vrouwenkliniek (zwanger en hart)

Aortakliniek

madiwodovrij
Korte omschrijving:

Prof An Van Berendoncks is senior staflid op de dienst cardiologie en docent aan de UAntwerpen. Ze studeerde zelf geneeskunde aan de UAntwerpen en behaalde een doctoraat in de medische wetenschappen met een proefschrift in het domein van hartfalen en cardiale revalidatie. Na haar erkenning in de cardiologie, verdiepte ze zich verder in de echocardiografie, cardiale revalidatie, de opvolging van volwassen patiënten met aangeboren hartafwijkingen, en zwangerschap bij patiënten met hartafwijkingen. Ze heeft bijkomend een fellowship Congenitale Cardiologie aan het Erasmus MC te Rotterdam voltooid en heeft een Europese erkenning in Congenitale Echocardiografie. Prof An Van Berendoncks is oprichter van verschillende multidisciplinaire overleg teams (transitie raadpleging kindercardiologie, MDO PFO closure team en Pregnancy heart team). Ze organiseert en begeleidt eveneens de percutane sluiting van het patent foramen ovale en atrium septum defect.

Ze is actief lid van de Belgische en Europese Werkgroep voor volwassenen met Aangeboren Hartafwijkingen (BWGACHD) en de Belgische Werkgroep Non-invasieve Cardiale Imaging (BWGNICI).