Prof. dr. Tomas Menovsky

Prof. dr. Tomas Menovsky

Functie
Diensthoofd neurochirurgie
Specialisme:
Neurochirurgie
Neurologische kanker
Neurovasculair referentiecentrum
Specifiek aandachtsgebied
Neurovasculair (aneurysma, AVM, bypass), schedelbasischirurgie, intracraniële tumoren, perifere zenuwen

Contacteren

Telefoon secretariaat
Neurochirurgie : +32 3 821 33 28
Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Neurochirurgie : +32 3 821 33 28
Neurologische kanker : +32 3 821 34 23
Neurovasculair referentiecentrum : +32 3 821 33 28
E-mail afdeling
neurochirurgie [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.