Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Prof. dr. Kathleen De Greef

Prof. dr. Kathleen De Greef

Functie: 
Senior staflid hepatobiliaire, transplantatie en endocriene heelkunde
Specialisme:
Kinderchirurgie (UKKIE)
Endocriene chirurgie
Hepatobiliaire chirurgie
Transplantaties: nier-lever-pancreas-darm
Specifiek aandachtsgebied: 
Niertransplantatie

Contacteren

Telefoon secretariaat
Endocriene chirurgie : +32 3 821 43 27
Hepatobiliaire chirurgie : +32 3 821 43 27
Transplantaties: nier-lever-pancreas-darm : +32 3 821 43 27
E-mail afdeling
hepatobiliaireheelkunde [at] uza [dot] be, endocrieneheelkunde [at] uza [dot] be, transplantatieheelkunde [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.