Prof. dr. Emeline Van Craenenbroeck

Prof. dr. Emeline Van Craenenbroeck

Functie: 
Staflid cardiologie
Specialisme:
Cardiologie
Specifiek aandachtsgebied: 
Niet invasieve cardiologie, hartfalen en harttransplantatie, cardiogenetica, vrouw en hart kliniek

Contacteren

Telefoon secretariaat
Cardiologie : +32 3 821 35 71
Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Cardiologie : +32 3 821 35 38
E-mail afdeling
cardiologie [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Raadplegingsschema's

i = extra informatie
vm = voormiddag
nm = namiddag

Cardiologie

madiwodovrij
nmvmvmnm
Korte omschrijving:

Prof. Emeline Van Craenenbroeck studeerde geneeskunde aan de UAntwerpen en behaalde een doctoraat in de medische wetenschappen met een proefschrift in het domein van hartfalen. Na haar erkenning in de cardiologie, verdiepte ze zich verder in de niet-invasieve cardiologie, met focus op hartfalen, harttransplantatie en erfelijke hartspieraandoeningen. Ze heeft een bijkomende erkenning in de cardiale revalidatie. Ze is docente aan de UAntwerpen en werkt al 5 jaar als fundamenteel klinisch onderzoeker bij het FWO. Zij is auteur of coauteur van meer dan 65 wetenschappelijke artikels en begeleidt verschillende doctoraten.

Prof. Van Creanenbroeck is actief lid in de Belgische werkgroep voor Hartfalen (BWGHF). Zij is actief in de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC) en de European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR).