Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Mevr. Wendy Van Mellaert

Mevr. Wendy Van Mellaert

Functie: 
Sociaal werker
Dermatologie
Gastro-enterologie en hepatologie
Mucoviscidose
Transplantaties: nier-lever-pancreas-darm
Kindergeneeskunde
Specifiek aandachtsgebied: 
Dermatologie - gastro-enterologie - levertransplantaties - mucoviscidose

Contacteren

Telefoon secretariaat
Dermatologie : +32 3 821 37 00
E-mail afdeling
patientenbegeleiding [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.