Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Mevr. Kathleen Hendrickx

Mevr. Kathleen Hendrickx

Functie: 
Medisch secretaresse
Specialisme:
Fysische geneeskunde
Fysische revalidatie

Contacteren

Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Fysische geneeskunde : +32 3 821 35 89
Fysische revalidatie : +32 3 821 35 89