Dr. Veronique Verplancke

Dr. Veronique Verplancke

Functie: 
Longarts
Specialisme:
Longziekten
Longtransplantatie
Pneumologie
Specifiek aandachtsgebied: 
Longtransplantatie, interstitieel longlijden, bronchiëctasieën, sarcoïdose

Contacteren

Telefoon secretariaat
Longziekten : +32 3 821 47 13
Pneumologie : +32 3 821 47 13
Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Longziekten : +32 3 821 47 13
Longtransplantatie : +32 3 821 51 33

Raadplegingsschema's

i = extra informatie
vm = voormiddag
nm = namiddag

Longziekten

madiwodovrij
vmnmvm

Pneumologie

madiwodovrij
vmnmvm

Longtransplantatie

madiwodovrij
vm