Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Dr. Vera Hartman

Dr. Vera Hartman

Functie: 
Senior staflid hepatobiliaire, transplantatie en endocriene heelkunde
Specialisme:
Gastro-enterologische kanker
Kinderchirurgie (UKKIE)
Endocriene chirurgie
Hepatobiliaire chirurgie
Transplantaties: nier-lever-pancreas-darm
Pancreaschirurgie
Specifiek aandachtsgebied: 
Access voor dialyse: peritoneale dialyse, hemodialyse / Schildklierchirurgie: tumor, cyste, MEN syndromen / Halschirurgie: Branchiogene cysten / Bijnierchirurgie: Secretoire en niet-secretoire bijnieraandoeningen