Dr. Vera Hartman

Dr. Vera Hartman

Functie: 
Senior staflid hepatobiliaire, transplantatie en endocriene heelkunde
,
Specialisatie: pancreas en galwegen, galblaas, bijnier & nier, schildklier & bijschildklier, transplantatie
Specialisme:
Gastro-enterologische kanker
Kinderchirurgie (UKKIE)
Endocriene chirurgie
Hepatobiliaire chirurgie
Transplantaties: nier-lever-pancreas-darm
Pancreaschirurgie
Neuro-endocriene tumoren (NET)
Specifiek aandachtsgebied: 
Specialisatie: pancreas en galwegen, galblaas, bijnier & nier, schildklier & bijschildklier, transplantatie

Contacteren

E-mail afdeling
hepatobiliaireheelkunde [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Raadplegingsschema's

i = extra informatie
vm = voormiddag
nm = namiddag

Hepatobiliaire chirurgie

madiwodovrij
vmnm

Endocriene chirurgie

madiwodovrij
vmnm

Transplantaties: nier-lever-pancreas-darm

madiwodovrij
vmnm

Pancreaschirurgie

madiwodovrij
vmnm

Gastro-enterologische kanker

madiwodovrij
vmnm

Kinderchirurgie (UKKIE)

madiwodovrij

Neuro-endocriene tumoren (NET)

madiwodovrij