Dr. An-Sofie Schoonjans

Dr. An-Sofie Schoonjans

Functie: 
Staflid kinderneurologie, epilepsie
Specialisme:
Kinderneurologie
Kindergeneeskunde

Contacteren

Telefoon secretariaat
Kindergeneeskunde : +32 3 821 32 51
Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Kinderneurologie : +32 3 821 34 20
Kindergeneeskunde : +32 3 821 32 51

Raadplegingsschema's

i = extra informatie
vm = voormiddag
nm = namiddag

Kinderneurologie

madiwodovrij
vmvm

Kindergeneeskunde

madiwodovrij