Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Dr. Sandra Kenis

Dr. Sandra Kenis

Functie: 
Senior staflid kinderneurologie, CEPRA
Specialisme:
Kinderneurologie
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)
Kindergeneeskunde

Contacteren

Telefoon secretariaat
Kinderneurologie : +32 3 821 34 20
Kindergeneeskunde : +32 3 821 32 51
E-mail afdeling
kinderneurologie [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.