Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Dr. Michiel Voeten

Dr. Michiel Voeten

Functie: 
Senior staflid intensieve neonatale zorg
Specialisme:
Neonatologie
Specifiek aandachtsgebied: 
hart- en vaatondersteuning, voeding

Contacteren

Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Neonatologie : +32 3 821 58 02