Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Dr. Joke Muys

Dr. Joke Muys

Functie: 
Senior staflid gynaecologie-verloskunde
Specialisme:
Gynaecologie
Verloskunde
Prenatale diagnose
Downsyndroom
Specifiek aandachtsgebied: 
prenatale diagnose, prenatale genetica, hoog risico verloskunde, algemene gynaecologie

Contacteren

Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Gynaecologie : +32 3 821 33 50
Verloskunde : +32 3 821 33 50
Prenatale diagnose : +32 3 821 33 50
Downsyndroom : +32 3 821 52 57