Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Dr. Jeannette De Loor

Dr. Jeannette De Loor

Functie: 
Kliniekhoofd gynaecologie-verloskunde
Specialisme:
Verloskunde
Gynaecologie
Specifiek aandachtsgebied: 
algemene gynaecologie en verloskunde

Contacteren

Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Verloskunde : +32 3 821 33 50
Gynaecologie : +32 3 821 33 50
E-mail afdeling
gynaecologie [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.