Dr. Ivan Huyghe

Dr. Ivan Huyghe

Contacteren

Telefoon secretariaat
Nucleaire geneeskunde : +32 3 821 35 68
E-mail afdeling
nucleairegeneeskunde [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Raadplegingsschema's

i = extra informatie
vm = voormiddag
nm = namiddag

Nucleaire geneeskunde

madiwodovrij

Borstkliniek

madiwodovrij

Huidkanker

madiwodovrij

Endocriene kanker

madiwodovrij

Neuro-endocriene tumoren (NET)

madiwodovrij