Dr. Hilde Heuten

Dr. Hilde Heuten

Functie: 
Staflid cardiologie
Specialisme:
Cardiologie
Aortakliniek
Specifiek aandachtsgebied: 
Niet-invasieve cardiologie, arteriële hypertensie (hoge bloeddruk), medische vaatziekten

Contacteren

Telefoon secretariaat
Cardiologie : +32 3 821 35 71
Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Cardiologie : +32 3 821 35 38
Aortakliniek : + 32 3 821 43 61
E-mail afdeling
cardiologie [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Raadplegingsschema's

i = extra informatie
vm = voormiddag
nm = namiddag

Cardiologie

madiwodovrij
nmvm

Aortakliniek

madiwodovrij
Korte omschrijving:

Dr. Hilde Heuten is kliniekhoofd cardiologie in het UZA. Ze is gespecialiseerd in de oppuntstelling en behandeling van hypertensief hart- en vaatlijden. Dr. Heuten is ook verantwoordelijk voor het laboratorium voor vaatfunctiemeting en is nauw betrokken bij de werking en organisatie van de non-invasieve cardiologie, meer bepaald de beeldvorming van het hart d.m.v. ultrasound (standaard echocardiografie, slokdarmecho en stress-imaging).

Ze is actief lid van de Belgische Vereniging van Hypertensie (BHC) en is betrokken bij de organisatie van wetenschappelijke activiteiten en bewustwordingscampagnes rond hoge bloeddruk.