Dr. Helena Van Roosbroeck

Dr. Helena Van Roosbroeck

Functie
Senior staflid COS
Specialisme:
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)

Contacteren

Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) : 03 830 73 10