Dr. Eveline Dirinck

Dr. Eveline Dirinck

Functie: 
Senior staflid Endocrinologie, Diabetologie en Metabole Ziekten
Specialisme:
Diabetes
Endocrinologie
Endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten
Metabole ziekten
Obesitas
Specifiek aandachtsgebied: 
Diabetische Voetproblematiek

Contacteren

Telefoon secretariaat
Diabetes : + 32 3 821 32 76
Endocrinologie : + 32 3 821 32 76
Obesitas : + 32 3 821 32 76
Endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten : +32 3 821 32 76
E-mail afdeling
diabetologie [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Raadplegingsschema's

i = extra informatie
vm = voormiddag
nm = namiddag

Diabetes

madiwodovrij
nmnm

Endocrinologie

madiwodovrij
vm

Obesitas

madiwodovrij
vm

Endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten

madiwodovrij
vmnmnmvmvm

Metabole ziekten

madiwodovrij