Dr. Els Van de Vijver

Dr. Els Van de Vijver

Functie
Senior staflid kindergeneeskunde, gastro-enterologie
Specialisme:
Obesitas kinderen
Gastro-enterologie kinderen
Mucoviscidose
Downsyndroom
Kindergeneeskunde

Contacteren

Telefoon secretariaat
Obesitas kinderen : +32 3 821 32 51
Gastro-enterologie kinderen : +32 3 821 32 51
Mucoviscidose : +32 3 821 56 75
Downsyndroom : +32 3 821 32 51
Kindergeneeskunde : +32 3 821 32 51
Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Obesitas kinderen : +32 3 821 32 51
Gastro-enterologie kinderen : +32 3 821 32 51
Mucoviscidose : +32 3 821 56 75
Downsyndroom : +32 3 821 32 51
Kindergeneeskunde : +32 3 821 32 51
E-mail afdeling
kindergeneeskunde [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.