Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Dr. Dominique Mannaerts

Dr. Dominique Mannaerts

Functie: 
Staflid gynaecologie-verloskunde
Specialisme:
Gynaecologie
Prenatale diagnose
Verloskunde
Specifiek aandachtsgebied: 
hoog risico verloskunde, maternal medicine, vrouw en hart, prenatale diagnose, algemene gynaecologie

Contacteren

Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Gynaecologie : +32 3 821 33 50
Prenatale diagnose : +32 3 821 33 50
Verloskunde : +32 3 821 33 50