Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Dr. Diane Beysen

Dr. Diane Beysen

Functie: 
Staflid kinderneurologie, neuromusculaire ziekten en neurogenetica
Specialisme:
Kinderneurologie
Kindergeneeskunde

Contacteren

Telefoon secretariaat
Kinderneurologie : 03 821 34 20
Kindergeneeskunde : +32 3 821 32 51
Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Kinderneurologie : +32 3 821 34 20
Kindergeneeskunde : +32 3 821 32 51
E-mail afdeling
kinderneurologie [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.