Dr. Bart Bracke

Dr. Bart Bracke

Functie: 
Senior Staflid hepatobiliaire, transplantatie en endocriene heelkunde
,
Specialisatie: lever, pancreas en galwegen, galblaas, transplantatie, dialyse access, bijnier & nier
Specialisme:
Gastro-enterologische kanker
Kinderchirurgie (UKKIE)
Endocriene chirurgie
Hepatobiliaire chirurgie
Transplantaties: nier-lever-pancreas-darm
Pancreaschirurgie
Specifiek aandachtsgebied: 
lever, pancreas en galwegen, galblaas, transplantatie, dialyse access, bijnier & nier

Contacteren

Telefoon secretariaat
Endocriene chirurgie : +32 3 821 43 27
Hepatobiliaire chirurgie : +32 3 821 43 27
Transplantaties: nier-lever-pancreas-darm : +32 3 821 43 27
E-mail afdeling
hepatobiliaireheelkunde [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Raadplegingsschema's

i = extra informatie
vm = voormiddag
nm = namiddag

Endocriene chirurgie

madiwodovrij
vmnm

Hepatobiliaire chirurgie

madiwodovrij
vmnm

Transplantaties: nier-lever-pancreas-darm

madiwodovrij
vmnm

Kinderchirurgie (UKKIE)

madiwodovrij

Pancreaschirurgie

madiwodovrij
vmnm

Gastro-enterologische kanker

madiwodovrij
vmnm