Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Dr. Barbara Willekens

Dr. Barbara Willekens

Functie: 
Senior staflid neurologie (Multiple sclerose)
Specialisme:
Neurologie
Specifiek aandachtsgebied: 
MS

Contacteren

Telefoon secretariaat
Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Neurologie : +32 3 821 34 23
E-mail afdeling
neurologie [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.