Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Dr. Annick France

Dr. Annick France

Functie: 
Senior staflid kindergeneeskunde, endocrinologie
Specialisme:
Diabetes kinderen
Endocrinologie kinderen
Mucoviscidose
Downsyndroom
Kindergeneeskunde
Obesitas kinderen

Contacteren

Telefoon secretariaat
Diabetes kinderen : +32 3 821 56 66
Endocrinologie kinderen : +32 3 821 32 51
Mucoviscidose : +32 3 821 56 75
Downsyndroom : +32 3 821 32 51
Kindergeneeskunde : +32 3 821 32 51
Obesitas kinderen : +32 3 821 32 51
E-mail afdeling
kindergeneeskunde [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.