Dr. Ann Van de Velde

Dr. Ann Van de Velde

Functie
Kliniekhoofd
Specialisme:
Hematologische kanker
Hematologie en hemostase
Stamceltransplantatie en celtherapie
Specifiek aandachtsgebied
Multipel myeloom en rode bloedcelziekten

Contacteren

Telefoon afspraken

Klik op het specialisme voor het raadplegingsschema.

Hematologie en hemostase : +32 3 821 32 50
Hematologische kanker : +32 3 821 32 50
Stamceltransplantatie en celtherapie : +32 3 821 32 50
E-mail afdeling
hematologie [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.