Dr. Ann Van De Velde

Dr. Ann Van De Velde

Functie: 
Kliniekhoofd
Specialisme:
Hematologische kanker
Hematologie en hemostase
Bloedziekten en bloedstollingsziekten
Stamceltransplantatie en celtherapie
Specifiek aandachtsgebied: 
Multipel myeloom en rode bloedcelziekten

Contacteren

Telefoon secretariaat
Hematologie en hemostase : +32 3 821 32 50
Hematologische kanker : +32 3 821 32 50
Stamceltransplantatie en celtherapie : + 32 3 821 32 50
Bloedziekten en bloedstollingsziekten : +32 3 821 32 50
E-mail afdeling
hematologie [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Raadplegingsschema's

i = extra informatie
vm = voormiddag
nm = namiddag

Hematologie en hemostase

madiwodovrij
vmnmnm

Hematologische kanker

madiwodovrij
vmnmnm

Stamceltransplantatie en celtherapie

madiwodovrij
vmnmnm

Bloedziekten en bloedstollingsziekten

madiwodovrij
vmnmnm