Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Dr. Ann Van de Velde

Dr. Ann Van de Velde

Functie: 
Kliniekhoofd
Specialisme:
Hematologische kanker
Hematologie en hemostase
Stamceltransplantatie en celtherapie
Specifiek aandachtsgebied: 
Multipel myeloom en rode bloedcelziekten

Contacteren

E-mail afdeling
hematologie [at] uza [dot] be

UZA deelt geen medische informatie via e-mail. U dient hiervoor een afspraak te maken.