Dr. Anke Verlinden

Dr. Anke Verlinden

Functie: 
Senior staflid hematologie
Specialisme:
Hematologische kanker
Hematologie en hemostase
Bloedziekten en bloedstollingsziekten
Stamceltransplantatie en celtherapie
Specifiek aandachtsgebied: 
Infecties in de hematologie, Allogene stamceltransplantatie

Contacteren

Telefoon secretariaat
Hematologie en hemostase : +32 3 821 32 50
Hematologische kanker : +32 3 821 32 50
Bloedziekten en bloedstollingsziekten : +32 3 821 32 50
Stamceltransplantatie en celtherapie : +32 3 821 32 50