Dr. Anke Verlinden

Dr. Anke Verlinden

Functie: 
Senior staflid
Specialisme:
Hematologische kanker
Hematologie en hemostase
Bloedziekten en bloedstollingsziekten
Stamceltransplantatie en celtherapie
Specifiek aandachtsgebied: 
Infecties in de hematologie, Allogene stamceltransplantatie

Contacteren

Telefoon secretariaat
Hematologie en hemostase : +32 3 821 32 50
Hematologische kanker : +32 3 821 32 50
Bloedziekten en bloedstollingsziekten : +32 3 821 32 50
Stamceltransplantatie en celtherapie : +32 3 821 32 50

Raadplegingsschema's

i = extra informatie
vm = voormiddag
nm = namiddag

Hematologie en hemostase

madiwodovrij
vmvmnmvmvmnm

Hematologische kanker

madiwodovrij
vmvmnmvmvmnm

Bloedziekten en bloedstollingsziekten

madiwodovrij
vmvmnmvmvmnm

Stamceltransplantatie en celtherapie

madiwodovrij
vmvmnmvmvmnm