Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Kwaliteitsmetingen

De zorgkwaliteit in het UZA wordt continu gemonitord en gecommuniceerd via kwaliteitsmetingen.

Patiëntgerichtheid ziekenhuiswebsite

Is de ziekenhuiswebsite van het UZA patiëntgericht? Is de informatie relevant en makkelijk vindbaar voor patiënten? De indicator 'patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite' gaat het na. Dit meetinstrument werd in het kader van het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatformeen onafhankelijk platform van een honderdtal patiëntenverenigingen in Vlaanderen. De indicator 'patiëntgerichtheid van de website' valt onder 'patiëntenervaringen'.

Evaluatie

De indicator 'patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite' evalueert items die te maken hebben met de patiëntgerichtheid van de website, opgedeeld in thema's:

 • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
 • praktische informatie
 • informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis
 • informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis 
 • informatie over de kostprijs van zorg 
 • informatie over privacy en patiëntenrechten
 • patiëntenvoorlichting en –ervaringen 
 • interactiemogelijkheden van de website

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basisitems (B), items die op korte termijn te realiseren zijn (KT) en items die op lange termijn te realiseren zijn (LT).

Resultaten 

De resultaten van het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) over de ziekenhuiswebsite kunt u per deelnemend ziekenhuis bekijken, of vergelijken tussen 3 ziekenhuizen onderling.  

Resultaten 2018

De ziekenhuiswebsite van het UZA haalt 88,2% in 2018. De meetperiode vond plaats van 1 juli tot en met 31 augustus 2018. In totaal werden 56 ziekenhuiswebsites beoordeeld. De gemiddelde score voor de beoordeelde websites is 75%. De website van het UZA hoort bij de beste ziekenhuiswebsites

 • Basisitems: 96,4%: UZA behaalt 27 op 28 items
 • Korte termijn-items: 88,8 %: UZA behaalt 14,2 op 16 items
 • Lange termijn-items: 40 %: UZA behaalt 2 op 5 items 

Download het volledige rapport met de UZA-resultaten van 2018.

Verbeterpunten

 • 2019 & 2020: UZA werkt aan een geavanceerde zoekmachine die spelfouten verbetert en zoekt naar synoniemen.
 • 2019 & 2020: UZA vult de raadplegingsuren voor alle artsen aan. 
 • 2019 & 2020: UZA werkt verder aan de uitbouw van een elektronisch patiëntendossier. Alle medische gegevens van de patiënt zullen in het EPD centraal voor elke betrokken zorgverlener en de patiënt beschikbaar zijn volgens de strengste normen van privacy en veiligheid. Een belangrijke stap in de realisatie van eHealth.
 • 2019: UZA onderzoekt of het een overzicht publiceert van alle contactpersonen per dienst.
  - De contactgegevens van elke dienst staan bij de specialisme. www.uza.be/specialismen. Onder de tab 'Team' van elk specialisme vindt u een overzicht van alle teamleden per dienst. 
 • UZA investeert voorlopig niet in het behalen van het AnySurfer label.