Kwaliteitsmetingen

De zorgkwaliteit in het UZA wordt continu gemonitord en gecommuniceerd via kwaliteitsmetingen.

Patiëntgerichtheid ziekenhuiswebsite

Is de ziekenhuiswebsite van het UZA patiëntgericht? Is de informatie relevant en makkelijk vindbaar voor patiënten? De indicator 'patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite' gaat het na. Dit meetinstrument werd in het kader van het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatformeen onafhankelijk platform van een honderdtal patiëntenverenigingen in Vlaanderen. De indicator 'patiëntgerichtheid van de website' valt onder 'patiëntenervaringen'.

Evaluatie

De indicator 'patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite' evalueert items die te maken hebben met de patiëntgerichtheid van de website, opgedeeld in thema's:

 • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
 • praktische informatie
 • informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis
 • informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis 
 • informatie over de kostprijs van zorg 
 • informatie over privacy en patiëntenrechten
 • patiëntenvoorlichting en –ervaringen 
 • interactiemogelijkheden van de website

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basisitems (B), items die op korte termijn te realiseren zijn (KT) en items die op lange termijn te realiseren zijn (LT).

Resultaten 

De resultaten van het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) over de ziekenhuiswebsite kunt u per deelnemend ziekenhuis bekijken, of vergelijken tussen 3 ziekenhuizen onderling.  

Resultaten 2015

De ziekenhuiswebsite van het UZA haalt 76 % in 2015In totaal werden 49 ziekenhuiswebsites beoordeeld. De website van het UZA hoort bij de beste ziekenhuiswebsites. In de beste categorie bevinden zich de websites die minstens 55% halen.

 • Basisitems: 82 %: UZA behaalt 23 op 28 items
 • Korte termijn-items: 84 %: UZA behaalt 12,5 op 15 items
 • Lange termijn-items: 20 %: UZA behaalt 1 op 5 items 

Download het volledige rapport met de UZA-resultaten van 2015.

Verbeterpunten

 • 2016: UZA zorgt ervoor dat de zoekmachine in alle versies van Firefox werkt
 • 2016: UZA vervolledigt de informatie over volgende items: samenwerkingsverbanden, de visie over palliatieve zorg, isolatie
 • 2016: UZA onderzoekt of het een overzicht publiceert van alle artsen en contactpersonen per dienst.
  - De artsen staan momenteel opgesomd per specialisme.
  - De contactgegevens van elke dienst staan bij de specialismene. www.uza.be/specialismen.
 • 2016: UZA voegt informatie over de auteur toe bij medische informatie op de website. Momenteel wordt enkel de publicatiedatum getoond.
 • 2017: UZA werkt aan een online kostensimulatietool en een module voor inzage in het elektronisch patiëntendossier
 • UZA investeert voorlopig niet in het behalen van het AnySurfer label of een mobiele versie van de website