Patiëntencommissie - academische oncologische studies

Biomedisch onderzoek en (klinische) studies (wetenschappelijk onderzoek op mensen) zorgen mee voor vooruitgang in de geneeskunde en de gezondheidszorg. Daarom zijn ze van essentieel belang binnen UZA. Graag betrekken we u, als ervaringsdeskundige, bij het ontwerpen en evalueren van oncologisch academisch onderzoek. Dit doen we door de oprichting van een patiëntencommissie.  

Wat is het doel van deze patiëntencommissie? 

Betrekken van (ex)-patiënten, familieleden en mantelzorgers bij het ontwerpen en evalueren van oncologisch klinisch en preklinisch onderzoek in de academische setting. 

Wat houdt deze patiëntencommissie in?

Doorheen het jaar contacteren we u via mail/telefoon om uw feedback te vragen over verschillende aspecten van het oncologisch onderzoek dat binnen UZA en Universiteit Antwerpen gevoerd wordt. Zo willen we nagaan:

  • hoe relevant/realistisch nieuwe onderzoeksprojecten ingeschat worden door de beoogde doelgroep
  • of patiëntgerichte studiedocumentatie de informatie op een heldere en begrijpbare manier overbrengt 
  • hoe haalbaar het verloop van een (klinische) studie geacht wordt door de doelgroep, en hoe we dit zo veel mogelijk kunnen afstemmen op de wensen en noden van de patiënt en zijn omgeving
De beoordeling van de onderzoeksprojecten gebeurt digitaal. U zal gevraagd worden studiedocumentatie of samenvattingen van het onderzoeksproject na te lezen, en deze dan volgens vooropgestelde criteria te beoordelen. 
Minimaal 1 keer per jaar nodigen wij u ook graag uit om in het UZA en de Universiteit Antwerpen van dichtbij kennis te maken met het onderzoek dat hier plaatsvindt. 

Wie komt er in aanmerking? 

Heeft u interesse om deel uit te maken van deze patiëntencommissie? Dat kan, als u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent zelf een (ex-)kankerpatiënt, of werd in uw nabije omgeving geconfronteerd met kanker, als familielid en/of mantelzorger.
  • U heeft interesse in biomedisch onderzoek en klinische studies met betrekking tot verschillende oncologische aandoeningen.
  • U bent bereid om op basis van uw eigen ervaringen, uw mening en visie te delen over verschillende aspecten van biomedische en klinisch onderzoek.
  • U bent bereid om op regelmatige basis (ongeveer 5-7 keer per jaar) onderzoeksprojecten door te lezen en te beoordelen volgens vooropgestelde criteria. U heeft hier ook de nodige tijd en energie voor. 

Interesse? 

Vul hieronder uw gegevens in. 

Uw patiëntengegevens worden gebruikt om u te contacteren in het kader van de patiëntencommissie voor oncologische studies. Klik hier voor meer informatie rond de privacyverklaring.