Patiëntenadviesraad voor wetenschappelijk onderzoek

Bent u of uw vereniging geïnteresseerd om met ons mee te denken over patiëntenbetrokkenheid in wetenschappelijk onderzoek
Vul hieronder uw gegevens in of contacteer ons via Clinical Trial Center UZA, PPI [at] uza [dot] be.  

Wat is het doel van de patiëntenadviesraad? 

Betrekken van (ex)-patiënten, familieleden en mantelzorgers bij het ontwerpen en evalueren van klinisch en preklinisch onderzoek in de academische setting. 

Wat houdt deze patiëntencommissie in?

Doorheen het jaar contacteren we u via mail om uw feedback te vragen over verschillende aspecten van het wetenschappelijk onderzoek dat binnen UZA gevoerd wordt. Zo willen we nagaan:

  • hoe relevant/realistisch nieuwe onderzoeksprojecten ingeschat worden door de beoogde doelgroep
  • of patiëntgerichte studiedocumentatie de informatie op een heldere en begrijpbare manier overbrengt 
  • hoe haalbaar het verloop van een (klinische) studie geacht wordt door de doelgroep, en hoe we dit zo veel mogelijk kunnen afstemmen op de wensen en noden van de patiënt en zijn omgeving

De beoordeling van de onderzoeksprojecten gebeurt digitaal. U zal gevraagd worden studiedocumentatie of samenvattingen van het onderzoeksproject na te lezen, en deze dan volgens vooropgestelde criteria te beoordelen. 

Enkele keren per jaar nodigen wij u ook graag vrijblijvend uit om in het UZA van dichtbij kennis te maken met het onderzoek dat hier plaatsvindt. 

Wie komt er in aanmerking? 

Heeft u interesse om deel uit te maken van de Patiëntenadviesraad? Dat kan, als u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent zelf een (ex-)patiënt, een ervaringsdeskundige, of een familielid en/of mantelzorger van een patiënt.
  • U heeft interesse in biomedisch onderzoek en klinische studies met betrekking tot verschillende aandoeningen.
  • U bent bereid om op basis van uw eigen ervaringen, uw mening en brede visie (ziekte-overstijgend) te delen over verschillende aspecten van biomedisch en klinisch onderzoek.
  • U bent kritisch en bezit de nodige communicatie en digitale vaardigheden.
  • U bent bereid om op regelmatige basis (ongeveer 5-7 keer per jaar) onderzoeksprojecten door te lezen en te beoordelen volgens vooropgestelde criteria. U heeft hier ook de nodige tijd en energie voor. 

Vul hieronder uw gegevens in.

U kan ons ook contacteren via Clinical Trial Center UZA, PPI [at] uza [dot] be.  

Uw gegevens worden met respect voor privacy en conform GDPR-normen enkel gebruikt om u te contacteren in het kader van de patiëntenadviesraad voor wetenschappelijke studies.

Belangrijk om te weten

  • Wel of niet aanwezig zijn op/deelnemen aan vergaderingen van patiëntenadviesraad heeft geen enkele invloed op uw behandeling in het UZA.
  • U kan op elk moment beslissen om de patiëntenadviesraad te verlaten.


U vindt het volledige overzicht van medische disciplines in het UZA terug via https://www.uza.be/specialismen