Over thorax- en vaatheelkunde bij kinderen

Op de dienst thorax- en vaatheelkunde kan je kind terecht voor de behandeling van veel verschillende aandoeningen van de borstkas of thorax (met uitzondering van het hart), de bloedvaten (uitzondering hersenen) en de lymfebanen.

In deze gebieden hebben wij een jarenlange expertise waarbij het multidisciplinair overleg met elke betrokken discipline centraal staat met als doel tot de meest adequate oplossing voor jouw kind te komen. Binnen de dienst zijn er per aandoening verschillende experts. Wij streven steeds naar de beste oplossing, liefst niet-invasief of minimaal-invasief.

Door de jarenlange expertise en vele verwijzingen vanuit een groot netwerk hebben wij veel ervaring opgebouwd vanuit onze visie als chirurgen. Ook wordt er veel aandacht gegeven aan bijscholing en overleg binnen de nationale en internationale verenigingen. Daarbij kunnen wij indien nodig ook steeds terugvallen op de collegae binnen dit netwerk voor overleg.

De dienst engageert zich ook voor een optimale verzorging van je kind op de raadpleging (poli), het daghospitaal en tijdens zijn of haar verblijf voor langere periode. Er wordt daarbij gezorgd voor een goede voorbereiding en nazorg. Je chirurg zal ook steeds contacteerbaar zijn via directe lijnen voor vragen en bij problemen. De dienst engageert zich ook voor UKKIE, het intern expertisecentrum voor kinderchirurgie dat zich bezighoudt met optimalisatie van zorgprocessen opdat je kind de beste omkadering en zorg krijgt.

Laatst aangepast: 04 Mei 2022
Auteur(s): Team thorax- en vaatheelkunde bij kinderen