Over klinische biologie

De klinische biologie is een discipline in de patiëntenzorg die afwijkingen in het bloed of andere lichaamsvochten aantoont aan de hand van laboratoriumtests.

 • Op basis van de afwijkingen zal de klinisch bioloog de behandelende arts bijstaan om een medische diagnose te stellen en de verdere behandeling te bepalen.
 • De klinisch bioloog heeft ook als taak de beste tests aan te bieden die noodzakelijk zijn om deze diagnose te stellen en de behandeling te bepalen.
 • Ten slotte heeft ons laboratorium een belangrijke taak als opleiding- en onderzoekscentrum.

 Snel naar:

Onderzoek van de voornaamste lichaamsvochten

 • Bloed
 • Urine
 • Stoelgang
 • Sperma
 • Wondvocht, etter
 • Hersen- of ruggenmergvocht
 • Luchtwegmonsters

Brede dienstverlening

Onze dienstverlening richt zich zowel op de patiënten die in het UZA verblijven als patiënten die bij hun huisarts of specialist op consultatie geweest zijn. Wij voeren ook analyses uit voor:

 • andere ziekenhuizen en laboratoria
 • bedrijfsgeneeskundige diensten
 • overheid
 • farmaceutische bedrijven

Als patiënt komt u zelf niet rechtstreeks in contact met onze dienst. De behandelende geneesheer krijgt de resultaten van de voor u aangevraagde tests en zal deze met u bespreken.

Ons laboratorium werkt overdag, maar (voor de meest gangbare testen) ook ’s nachts, tijdens de weekends en op feestdagen. Het is 24/7 operationeel om de urgente en spoedaanvragen te verwerken.

Kwaliteitssysteem

Om een goede dienstverlening te verzorgen, werkt het laboratorium met een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de wettelijke normen en dat continu verbeterd en aangepast wordt door de kwaliteitsverantwoordelijke in overleg met de leiding.

Voor detailinformatie over onze tests, de aanvragen, de afname-instructies en de erkenning/accreditatie kunt u terecht in onze labogids.

Expertisedomeinen

Binnen het laboratorium klinische biologie onderscheiden we verschillende expertisedomeinen:

Team

In het laboratorium van de klinische biologie werkt een zeer grote verscheidenheid aan personeel. We zijn met een 150-tal medewerkers.

In ons team werken:

 • klinisch biologen
 • wetenschappelijk medewerkers
 • medisch laboratoriumtechnologen (laboranten)
 • kwaliteitsmedewerkers
 • onthaal - en secretariaatsmedewerkers (receptie en administratie)
 • onderhoudspersoneel

De eindverantwoordelijkheid en de leiding berusten bij de labodirecteur, een team van klinisch biologen, de labomanager en de kwaliteitsverantwoordelijke.

Laatst aangepast: 18 september 2023
Auteur(s): Team klinische biologie