Over kinderpneumologie

De dienst kinderpneumologie van het UZA onderzoekt en behandelt kinderen tussen 0 en 18 jaar met longziekten enluchtwegklachten. Een gespecialiseerd team met onder meer kinderlongartsen en kinderlongverpleegkundigen werkt nauw samen voor een snelle diagnose en een behandelplan op maat.

Voorbeelden van longziekten:

Voorbeelden van luchtwegklachten:

  • aanhoudend hoesten
  • herhaalde bronchitis, longontstekingen
  • aangeboren longafwijkingen

Wanneer een arts raadplegen?

Als uw kind veel hoest, piept, of last van benauwdheid heeft, vaak infecties heeft of fluimen ophoest, is het verstandig een arts te raadplegen. Uw huisarts of kinderarts is dan de eerste waar u naartoe gaat voor advies.

Als dat nodig blijkt, verwijst uw arts uw kind door naar het UZA voor verder onderzoek. Om snel uitsluitsel te krijgen, kunt u binnen 1 à 2 weken terecht op ons speciale spreekuur in de polikliniek.

Vraag uw eigen arts om een advies mee te geven en de resultaten van eventuele eerdere onderzoeken.

Voor wie is het speciale spreekuur?

Het speciale spreekuur in het UZA is vooral bedoeld voor kinderen (en hun ouders) die:

  • ondanks behandeling van hun klachten onvoldoende verbetering opmerken
  • vermoedelijk last hebben van astma, een luchtwegallergie of voor kinderen die blijven hoesten, piepen of reutelen
  • vragen, onduidelijkheden, of problemen hebben bij de diagnose of de behandeling
  • op evaluatieonderzoek komen, bijvoorbeeld bij astma
Laatst aangepast: 16 augustus 2019
Auteur(s): Team pneumologie kinderen