Ziekenhuisnetwerk Helix

Ziekenhuisnetwerk Helix

Sinds 2018 maakt het UZA deel uit van Helix, een netwerk van ziekenhuizen. Samen met AZ Klina (Brasschaat), AZ Monica (Antwerpen en Deurne), AZ Voorkempen (Malle) en AZ Rivierenland (Reet, Bornem en Willebroek) engageren we ons ertoe een volledig aanbod van hoogkwalitatieve en waardegedreven zorg tot bij de patiënt te brengen in de brede Antwerpse omgeving.

Toekomstgerichte zorg via kennisdeling en partnerships

Het doel van Helix is dat ziekenhuizen meer samenwerken en het zorgaanbod beter afstemmen op de vraag. De ziekenhuizen van Helix vullen elkaar aan qua zorgprofiel en geografische spreiding. Elk van de ziekenhuizen behoudt binnen dit netwerk zijn eigenheid en sterkte, maar door de intensieve samenwerking kunnen ze verder inzetten op kwaliteitsvolle zorg. Helix vormt de koepel voor kennisdeling en partnerships die bouwen aan een toekomstgerichte zorg. Op die manier vinden Antwerpse patiënten alle zorg – van basis-specialistische tot hooggespecialiseerde zorg en innovatie – dicht bij huis.

Slimme zorg op maat van de patiënt

De ziekenhuizen zullen nog meer afspraken maken rond zorgprogramma’s, grote investeringen en ook infrastructuur of apparatuur delen. Daarnaast zullen ze hun expertise delen, inspelen op belangrijke evoluties binnen de gezondheidszorg zoals de digitalisering en transmurale zorg. Zo krijgen patiënten garantie op continuïteit van hoogkwalitatieve zorg. Binnen de digitale en virtuele evoluties in de gezondheidszorg zal Helix inzetten op duurzame, menselijke digitale transformatie.

Door samen in te zetten op klinisch onderzoek, kan Helix ook sneller vernieuwende behandelingen en innovatieve technieken tot bij de patiënt brengen. Daarnaast biedt Helix extra mogelijkheden voor toekomstige zorgverleners. Dankzij het netwerk breidt het aantal stageplaatsen in de regio uit.

Helix stelt eerste gemeenschappelijke team voor: HOST

Een eerste overkoepelend initiatief waar de partnerziekenhuizen samen vorm aan geven, is HOST: het ‘hospital outbreak support team’. Met dit initiatief wil de federale overheid ziekenhuizen aanzetten tot kennisdeling en –opbouw rond infectiepreventie en antibioticabeleid. Daarvoor werden per ziekenhuisnetwerk middelen vrijgemaakt om een expertenteam samen te stellen dat dit project de komende jaren zal uitwerken. 

Laatst aangepast: 11 juli 2023
Auteur(s):