Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Organisatie

De algemene en medische directie, de directie patiëntenzorg en een aantal ondersteunende diensten vormen de belangrijkste beleidsorganen.

Ziekenhuisgroepering

Samenwerkingsverbanden ziekenhuizen

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) vormt een groepering met AZ Klina (Brasschaat), AZ Monica (Antwerpen en Deurne), AZ Sint-Jozef (Malle), AZ Rivierenland (AZ Heilige Familie Rumst en Sint-Jozefkliniek Bornem en Willebroek) en woonzorg- en revalidatiecentrum De Dennen. Het netwerk is een sterk platform voor duurzame samenwerking en draagt de naam 'Helix'. Er worden afspraken gemaakt rond de organisatie van zorgprogramma's en zware investeringen. Door intens samen te werken wil het netwerk hooggespecialiseerde zorg en nieuwe behandelingen verder toegankelijk maken voor de brede Antwerpse regio. Voor de patiënt betekent deze samenwerking dat hij indien nodig zal doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen de groepering, uiteraard met respect voor zijn vrije keuze. Via de groepering krijgt de patiënt een vlottere toegang tot de juiste expertise, innovatieve behandelingen of klinische studies.

Universitaire dienst buiten UZA

Het Psychiatrisch Ziekenhuis (PZ) Duffel en het UZA vormen samen het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC).