Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Ambtshalve leden: 

Prof. dr. Herman Van Goethem, Voorzitter Raad van Bestuur, rector UAntwerpen

Dhr. Johnny Van der Straeten, Gedelegeerd bestuurder UZA

Prof. dr. Guy Hans, Medisch directeur UZA 

Prof. dr. Guy Hubens, Decaan faculteit geneeskunde

Prof. dr. Pierre Van Damme, Vice-decaan faculteit geneeskunde

Prof. dr. Bart Heijnen, Algemeen beheerder UAntwerpen

Leden niet behorend tot het UZA of de UA

Dhr. Walter De Roey

Dhr. Wim Coumans

Dhr. Rudy Mattheus

Mevr. Katrien Thorré

Vertegenwoordiger van het medisch personeel

Prof. dr. Julien Lambert

Vertegenwoordiger van het niet-medische personeel

Mevr. Sophie Bertrand

Wonen de vergadering bij: 

Dhr. Johan Pauwels, Algemeen directeur Heilige Familie Rumst
plaatsvervanger: Dhr. Jos Van den brande, Afgevaardigd bestuurder Heilige Familie Rumst

Mevr. Rosette Van Overvelt, Ondervoorzitter Raad van Bestuur AZ Monica
plaatsvervanger: Dhr. Geert Smits, Algemeen directeur AZ Monica 

Dr. Joost Baert, Algemeen directeur AZ KLINA
plaatsvervanger: Dhr. Roger Verheyden, Voorzitter directiecomité AZ Klina

Dhr. Peter De Becker, Afgevaardigd bestuurder Emmaüs
plaatsvervanger: Dhr. Koen Vancraeynest, Algemeen directeur AZ Sint-Jozef Malle 

Prof. dr. Philippe Jorens, Voorzitter medische raad UZA

Dhr. Jan De Groof, Regeringscommissaris

Dhr. Daniël Ketels, Inspecteur-generaal van Financiën van de Vlaamse Gemeenschap

Mevr. Chris Lauwens, Notulist