Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Ambtshalve leden: 

Prof. dr. Herman Van Goethem, Voorzitter Raad van Bestuur, rector UAntwerpen

Dhr. Johnny Van der Straeten, Gedelegeerd bestuurder UZA

Prof. dr. Guy Hans, Medisch directeur UZA 

Prof. dr. Guy Hubens, Decaan faculteit geneeskunde

Prof. dr. Pierre Van Damme, Vice-decaan faculteit geneeskunde

Prof. dr. Bart Heijnen, Algemeen beheerder UAntwerpen

Leden niet behorend tot het UZA of de UA

Dhr. Philippe Muyters

Dhr. Stef Heylen

Dhr. Rudy Mattheus

Mevr. Katrien Thorré

Vertegenwoordiger van het medisch personeel

Prof. dr. Julien Lambert

Vertegenwoordiger van het niet-medische personeel

Mevr. Sophie Bertrand

Wonen de vergadering bij:  

Prof. dr. Philippe Jorens, Voorzitter medische raad UZA

Mevr. Nadine Van Haecke, Regeringscommissaris

Mevr. Chris Lauwens, Notulist